متن پیام شما


گردهمایی بزرگ عاشوراییان به شرح زیر برگزار می گردد.

گردهمایی بزرگ عاشوراییان به شرح زیر برگزار می گردد.