متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [23.50]
دریافت بخش 2 - [11.37]
دریافت بخش 3 - [4.92]
دریافت بخش 4 - []
دریافت بخش 5 - [6.93]