متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [21.52]
دریافت بخش 2 - [3.49]
دریافت بخش 3 - [8.92]
دریافت بخش 4 - [3.62]
دریافت بخش 5 - [4.36]
دریافت بخش 6 - [5.58]
دریافت بخش 7 - [1.81]
دریافت بخش 8 - [7.94]