متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [23.42]
دریافت بخش 2 - [11.62]
دریافت بخش 3 - [12.88]
دریافت بخش 4 - [6.41]
دریافت بخش 5 - [6.36]