متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی،حاج ابراهیم رحیمی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - (زمینه_رفتی برادرم تنها ترشد) [9.3 مگابایت]
دریافت بخش 2 - (روضه_ای سر دست به میدان شهادت) [24.1 مگابایت]
دریافت بخش 3 - (واحد_حسینیم ای بی سر) [15 مگابایت]
دریافت بخش 4 - (تک_یا کاشف الکرب الحسین) [8.3 مگابایت]
دریافت بخش 5 - (واحد_آقای من که فخر بنی) [8.1 مگابایت]
دریافت بخش 6 - (دودمه_امشبی را شه دین) [4.3 مگابایت]
دریافت بخش 7 - (شور_دلخوشیمون شده تو دنیا) [5.9 مگابایت]
دریافت بخش 8 - (شور_شرم کن ای آب) [19.2 مگابایت]
دریافت بخش 9 - (شور_پیش چشمای من) [5.2 مگابایت]
دریافت بخش 10 - (مناجات_گلی گم کرده ام) [9.8 مگابایت]