متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - (روضه) [1.24 مگابایت]
دریافت بخش 3 - [9.48 مگابایت]
دریافت بخش 4 - [24.6 مگابایت]
دریافت بخش 5 - [12.3 مگابایت]
دریافت بخش 6 - [13.2 مگابایت]