متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح .  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [30.73]
دریافت بخش 2 - [15.67]
دریافت بخش 3 - [6.44]