متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح .  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [6.21]
دریافت بخش 2 - [1.93]
دریافت بخش 3 - [4.28]
دریافت بخش 4 - [1.18]