متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج میثم اصفهانیان،کربلایی علی عبادی،کربلایی عمید عباس زاده  
  نوع فایل (فرمت) MP4  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - (زنجیر زنی) [55 مگابایت]
دریافت بخش 2 - (زنجیر زنی) [48.7 مگابایت]
دریافت بخش 3 - (زنجیر زنی) [30.1 مگابایت]
دریافت بخش 4 - (زنجیر زنی) [63.9 مگابایت]
دریافت بخش 5 - (زنجیر زنی) [45.6 مگابایت]
دریافت بخش 6 - (زنجیر زنی) [24.4 مگابایت]
دریافت بخش 7 - (نوحه_لبیک یاحسین) [10.9 مگابایت]
دریافت بخش 8 - (سه ضرب) [45.7 مگابایت]
دریافت بخش 9 - (سه ضرب) [25.2 مگابایت]
دریافت بخش 10 - (سه ضرب) [56.5 مگابایت]
دریافت بخش 11 - (تک) [37 مگابایت]
دریافت بخش 12 - (شور) [34.8 مگابایت]
دریافت بخش 13 - (روضه) [87.1 مگابایت]
دریافت بخش 14 - (روضه) [36.6 مگابایت]
دریافت بخش 15 - (تک) [16.9 مگابایت]