متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح کربلایی عمید عباس زاده  
  نوع فایل (فرمت) MP4  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - (زنجیر زنی) [62.3 مگابایت]
دریافت بخش 2 - (زنجیر زنی) [63.2 مگابایت]
دریافت بخش 3 - (زنجیر زنی) [18.4 مگابایت]
دریافت بخش 4 - (زنجیر زنی) [27.5 مگابایت]
دریافت بخش 5 - (سه ضرب) [78.7 مگابایت]
دریافت بخش 6 - (سه ضرب) [31.6 مگابایت]
دریافت بخش 7 - (سه ضرب) [18.3 مگابایت]
دریافت بخش 8 - (تک) [64.2 مگابایت]
دریافت بخش 9 - (شور) [77.3 مگابایت]