متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی-حاج ابراهیم رحیمی  
  نوع فایل (فرمت) MP4  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - (روضه 1) [108.5 مگابایت]
دریافت بخش 2 - (روضه 2) [85 مگابایت]
دریافت بخش 3 - (زمینه 1) [31.4 مگابایت]
دریافت بخش 4 - (زمینه 2) [66.3 مگابایت]
دریافت بخش 5 - (شور زمینه) [17.5 مگابایت]
دریافت بخش 6 - (واحد 1) [83.7 مگابایت]
دریافت بخش 7 - (واحد 1) [42.7 مگابایت]
دریافت بخش 8 - (تک) [36.3 مگابایت]
دریافت بخش 9 - (شور) [150.9 مگابایت]
دریافت بخش 10 - (دودمه) [57.2 مگابایت]