متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی  
  نوع فایل (فرمت) MP4  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - (روضه) [140/32]
دریافت بخش 3 - (روضه) [28/11]
دریافت بخش 4 - (روضه) [69/93]
دریافت بخش 5 - (روضه) [47/13]
دریافت بخش 6 - (روضه) [115/19]