متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی،حاج ابراهیم رحیمی،کربلایی حسین طاهری  
  نوع فایل (فرمت) MP4  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - (روضه_کنند گریه به تو ماهیان دریایی) [143.58]
دریافت بخش 2 - (روضه_منمو عمری روز خوش ندیدم) [455.54]
دریافت بخش 3 - (زمینه_دلتنگیام مونس زخمای دل دیروزه) [252.81]
دریافت بخش 4 - (شور زمینه_فاطمه مهمونش شده یه گوشه از این قتلگاه) [78.80]
دریافت بخش 5 - (واحد_بلا میباره مادرم بیماره) [143.03]
دریافت بخش 6 - (تک_آیینه ی تمام نمای خدا علیست) [114.39]
دریافت بخش 7 - (شور _من سخت راحتم که ندارم نشانه ایم) [113.46]
دریافت بخش 8 - (شور) [28.83]
دریافت بخش 9 - (شور _همه ی امیدم تموم عمرم آرزو داشتم که تو رومی دیدم) [222.6]