متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمدرضا طاهری،کربلایی حسین طاهری  
  نوع فایل (فرمت) MP4  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - (روضه_آهت اگر دامان آدم را بگیرد) [243.86]
دریافت بخش 2 - (روضه) [323.68]
دریافت بخش 3 - (پیش زمینه_اولین مدافع ولایت علی یا زهرا) [23.53]
دریافت بخش 4 - (زمینه_دیگه باید کم کم رفع زحمت کنم) [182.18]
دریافت بخش 5 - (واحد_بی بی سلام آمدم امشب عیادتت) [69.13]
دریافت بخش 6 - (واحد_مادر شبی دیگر به کنار من جان بر لب باش) [83]
دریافت بخش 7 - (تک_همه اصحاب رو به ارباب تحت فرمان امیرن) [37.39]
دریافت بخش 8 - (تک_تموم لشگر اومدم،برای بیعت باحسین ع) [30.85]
دریافت بخش 9 - (شور_میرسه تو خونه یه صدای ناله) [96.28]
دریافت بخش 10 - (شور _صلی علیک و ملیک اسماء) [18.60]
دریافت بخش 11 - (شور _مشرف گشت سلمان) [68.13]