متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمد رضا طاهری  
  نوع فایل (فرمت) MP4  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [189.38]
دریافت بخش 2 - [84.72]
دریافت بخش 3 - [20]
دریافت بخش 4 - [84.70]
دریافت بخش 5 - [24.84]
دریافت بخش 6 - [37.82]