متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج احمد واعظی  
  نوع فایل (فرمت) MP4  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - (روضه) []
دریافت بخش 2 - (روضه) []
دریافت بخش 3 - (روضه) []
دریافت بخش 4 - (روضه) []
دریافت بخش 5 - (روضه) []
دریافت بخش 6 - (روضه) []