متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح کربلایی محسن عراقی،کربلایی عمید عباس زاده  
  نوع فایل (فرمت) MP4  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - (روضه_نور حق زهراست،زهرا هم تمامش حیدر است) [135.27]
دریافت بخش 2 - (روضه_گرفتی لطف حیدر گفتنت را) [120.25]
دریافت بخش 3 - (پیش زمینه_ما زنده به لطف و رحمت زهراییم) [105.28]
دریافت بخش 4 - (زمینه_مادرم یه لشگر شد پس فدای حیدر شد) [81.75]
دریافت بخش 5 - (شور _بانوی یاس لیلا ی علی از هر نظری همتای علی) [35.48]
دریافت بخش 6 - (شور _فرماندهی کل قوا،دست رقیه است) [44.99]
دریافت بخش 7 - (واحد_ای مسافر علی پرستوی مهاجر علی) [69.45]
دریافت بخش 8 - (شور _عشق یعنی کربلا یعنی دو حرم) [84.34]
دریافت بخش 9 - (شور _مهر تو روی پیشونیم خورده) [32.03]
دریافت بخش 10 - (شور _هر چه که مدحش بنویسید ذره ای از مدح علی نیست) [72.66]
دریافت بخش 11 - (شور _من اون قطره ی بارون تو مثل موج دریایی) [82.47]