متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی  
  نوع فایل (فرمت) MP4  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - (قرائت قرآن کریم_توسط برادر ارجمند استاد احمدی وفا) [4.89]
دریافت بخش 2 - (قرائت قرآن کریم_توسط برادر ارجمند استاد اشرفی) [7.17]
دریافت بخش 3 - (روضه_گرچه پرم باز میشود با ذکر استفار ها) [305.68]
دریافت بخش 4 - (زمینه_حسن دیده گریونه حسین سر به دیواره) [98.73]
دریافت بخش 5 - (شور زمینه_یه وقتایی که دلم تنگ عشقه) [68.11]
دریافت بخش 6 - (واحد_ما مسلمانیم اما ما مسلمان نجف) [80.49]
دریافت بخش 7 - (واحد_هم گفت تیغ ذکر تو را از سرت گذشت) [111.32]
دریافت بخش 8 - (تک_به عزم فتح خیبر رفت همان مردی که در دستش) [55.52]
دریافت بخش 9 - (تک) [17.37]
دریافت بخش 10 - (تک) [14.24]
دریافت بخش 11 - (شور _از خون فرق مولامون محراب کوفه پر خونه) [95.86]
دریافت بخش 12 - (شور _ای تشنه لب وای حسین) [96.50]