متن پیام شما


در این بخش فایل های تصویری مراسم عزاداری فاطمیه ۱۳۹۲ مربوط به شب ششم قرار گرفته است.