متن پیام شما


در این بخش فایل های تصویری مراسم عزاداری شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۱ قرار گرفته است.

در این بخش فایل های صوتی مراسم شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۱ قرار گرفته است.