متن پیام شما


هیئت ثارالله مسجد امام الهادی (ع) همزمان با شهادت امام جواد (ع) مراسم ویژه ای را برگزار می نماید.

در این بخش فایل های صوتی مراسم عزاداری شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۷ قرار گرفته است.

هیئت ثارالله مسجد امام الهادی (ع) همزمان با شهادت امام جواد (ع) مراسم ویژه ای را برگزار می نماید.

در این بخش فایل های صوتی مراسم عزاداری شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۶ قرار گرفته است.

هیئت ثارالله مسجد امام الهادی (ع) همزمان با شهادت امام جواد (ع) مراسم ویژه ای را برگزار می نماید.

در این بخش فایل های صوتی مراسم عزاداری شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۴ قرار گرفته است.

هیئت ثارالله مسجد امام الهادی (ع) همزمان با شهادت امام جواد الائمه (ع) مراسم ویژه ای را برگزار می نماید.

در این بخش فایل های صوتی مراسم شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۳ قرار گرفته است.

هیئت ثارالله مسجد امام الهادی (ع) همزمان با مراسم شهادت امام جواد (ع) برگزار می نماید.

در این بخش فایل های صوتی مراسم شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۱ قرار گرفته است.