متن پیام شما


تصاویر قرار داده شده در زیر مربوط به مراسم عزاداری شهادت امام علی (ع) ظهر ۲۱ ماه مبارک رمضان ۱۳۹۷ می باشد که می توانید مشاهده و دریافت نمایید.

در این بخش فایل های تصویری مراسم ولادت امام حسن (ع) ۱۳۹۷ قرار گرفته است.

در این بخش فایل های صوتی مراسم ولادت امام حسن (ع) ۱۳۹۷ قرار گرفته است.

در این بخش فایل های تصویری مراسم ولادت امام زمان (عج) ۱۳۹۷ قرار گرفته است.

در این بخش فایل های صوتی مراسم ولادت امام زمان (عج) ۱۳۹۷ قرار گرفته است.

در این بخش فایل های تصویری مراسم ولادت حضرت علی اکبر ۱۳۹۷ قرار گرفته است.

در این بخش فایل های صوتی مراسم ولادت حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۷ قرار گرفته است.

در این بخش فایل های تصویری مراسم ولادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۷ قرار گرفته است.

در این بخش فایل های صوتی مراسم ولادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۷ قرار گرفته است.

در این بخش فایل های تصویری مراسم ولادت حضرت ابوالفضل ۱۳۹۷ قرار گرفته است.

در این بخش فایل های صوتی مراسم ولادت حضرت ابوالفضل (ع) ۱۳۹۷ قرار گرفته است.