متن پیام شما


در این بخش فایل تصویری مراسم عزاداری فاطمیه ۱۳۸۷ مربوط به شب اول قرار گرفته است.