متن پیام شما


در این بخش فایل های تصویری مراسم عزاداری شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۷ قرار گرفته است.

در این بخش فایل های تصویری مراسم عزاداری شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۵ قرار گرفته است.

در این بخش فایل های تصویری مراسم عزاداری شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۳ قرار گرفته است.

در این بخش فایل های تصویری مراسم عزاداری شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۱ قرار گرفته است.