متن پیام شمامراسم ویژه میلاد امام حسین(ع)،امام سجاد(ع) و حضرت عباس(ع) ۱۳۹۴

سخنران استاد علی اکبر رائفی پور
مداح/مداحان حاج محمد رضا طاهری،حاج محمدکمیل
زمان یکشنبه ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ راس ساعت ۲۱:۳۰
مکان مجیدیه شمالی خیابان ریحانی خیابان صباح شرقی کوچه رضامند کوچه افتخار شرقی پلاک پرچم
تلفن گویا ۲۲۳۱۸۶۸۶ - ۲۲۳۱۲۹۲۹