متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمد رضا طاهری  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [1.12]
دریافت بخش 2 - [3.38]
دریافت بخش 3 - [8.16]
دریافت بخش 4 - [5.43]
دریافت بخش 5 - [3.81]