متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [7.52]
دریافت بخش 2 - [4.64]
دریافت بخش 3 - [5.29]
دریافت بخش 4 - [7.10]
دریافت بخش 5 - [7.06]