متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [33.30 مگابایت]
دریافت بخش 2 - [4.18 مگابایت]
دریافت بخش 3 - [8.85 مگابایت]
دریافت بخش 4 - [6.25 مگابایت]
دریافت بخش 5 - [2.87 مگابایت]
دریافت بخش 6 - [5.40 مگابایت]
دریافت بخش 7 - [5.19 مگابایت]
دریافت بخش 8 - [10.36 مگابایت]