متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [33.30]
دریافت بخش 2 - [4.18]
دریافت بخش 3 - [8.85]
دریافت بخش 4 - [6.25]
دریافت بخش 5 - [2.87]
دریافت بخش 6 - [5.40]
دریافت بخش 7 - [5.19]
دریافت بخش 8 - [10.36]