متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [20.64 مگابایت]
دریافت بخش 2 - [10.84 مگابایت]
دریافت بخش 3 - [2.99 مگابایت]
دریافت بخش 4 - [3.84 مگابایت]
دریافت بخش 5 - [13.96 مگابایت]
دریافت بخش 6 - [1.50 مگابایت]
دریافت بخش 7 - [5.20 مگابایت]
دریافت بخش 8 - [9.57 مگابایت]
دریافت بخش 9 - [5.90 مگابایت]