متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [28.86]
دریافت بخش 2 - [7.59]
دریافت بخش 3 - [7.22]
دریافت بخش 4 - [5.14]
دریافت بخش 5 - [9.25]