متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [24.36]
دریافت بخش 2 - [7.13]
دریافت بخش 3 - [2.46]
دریافت بخش 4 - [3.41]
دریافت بخش 5 - [6.32]
دریافت بخش 6 - [9.59]