متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [30]
دریافت بخش 2 - [10.46]
دریافت بخش 3 - [12.27]
دریافت بخش 4 - []
دریافت بخش 5 - [11.64]