متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [23.48]
دریافت بخش 2 - [7.51]
دریافت بخش 3 - [2]
دریافت بخش 4 - [4.35]
دریافت بخش 5 - [8.66]
دریافت بخش 6 - [7.90]