متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [21.72]
دریافت بخش 2 - [5.27]
دریافت بخش 3 - [8.81]
دریافت بخش 4 - [4.88]
دریافت بخش 5 - [6.34]