متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [19.19]
دریافت بخش 2 - [6.30]
دریافت بخش 3 - [2.19]
دریافت بخش 4 - [4.75]
دریافت بخش 5 - [1.49]
دریافت بخش 6 - [3.56]
دریافت بخش 7 - [8.66]