متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [16.58]
دریافت بخش 2 - [4.88]
دریافت بخش 3 - [2.25]
دریافت بخش 4 - [5.07]
دریافت بخش 5 - [3.19]
دریافت بخش 6 - [2.74]
دریافت بخش 7 - [6.04]