متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [25.07]
دریافت بخش 2 - [5.99]
دریافت بخش 3 - [8.65]
دریافت بخش 4 - [10.51]
دریافت بخش 5 - [5.15]