متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [17.23]
دریافت بخش 2 - [3.44]
دریافت بخش 3 - [1.89]
دریافت بخش 4 - [3.51]
دریافت بخش 5 - [3.36]
دریافت بخش 6 - [3.71]
دریافت بخش 7 - [4.84]
دریافت بخش 8 - [7.60]