متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج احمد واعظی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - روضه [39.46]
دریافت بخش 2 - واحد [12.31]
دریافت بخش 3 - واحد [7.57]
دریافت بخش 4 - واحد [11.29]
دریافت بخش 5 - شور [14.67]
دریافت بخش 6 - مناجات [6.45]