متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج احمد واعظی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - روضه [32.63]
دریافت بخش 2 - زمینه [11.90]
دریافت بخش 3 - واحد [12.22]
دریافت بخش 4 - شور [3.22]
دریافت بخش 5 - شور [7.36]
دریافت بخش 6 - مناجات [7]