متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج احمد واعظی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - روضه [26.65]
دریافت بخش 2 - روضه [2.72]
دریافت بخش 3 - زمینه [12.43]
دریافت بخش 4 - واحد/سنگین [15.59]
دریافت بخش 5 - شور [15.06]
دریافت بخش 6 - مناجات [7.09]