متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی,حاج احمد واعظی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - روضه [32.55 مگابایت]
دریافت بخش 2 - روضه [9.29 مگابایت]
دریافت بخش 3 - روضه [5.04 مگابایت]
دریافت بخش 4 - روضه [4.10 مگابایت]
دریافت بخش 5 - روضه [5.92 مگابایت]
دریافت بخش 6 - زمینه [5.82 مگابایت]
دریافت بخش 7 - ذکر مصیبت [3.90 مگابایت]
دریافت بخش 8 - واحد [4.81 مگابایت]
دریافت بخش 9 - واحد [1.54 مگابایت]
دریافت بخش 10 - سنگین [4.09 مگابایت]
دریافت بخش 11 - شور [11.73 مگابایت]
دریافت بخش 12 - مناجات [4.03 مگابایت]