متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج احمد واعظی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - روضه [6.82]
دریافت بخش 2 - زمینه [10.27]
دریافت بخش 3 - واحد [17.58]
دریافت بخش 4 - شور [17.59]
دریافت بخش 5 - مناجات [2.44]