متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج احمد واعظی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - روضه [27.07 مگابایت]
دریافت بخش 2 - روضه [12.26 مگابایت]
دریافت بخش 3 - روضه [14.30 مگابایت]
دریافت بخش 4 - زمینه [13.12 مگابایت]
دریافت بخش 5 - واحد [7.43 مگابایت]
دریافت بخش 6 - واحد [2.97 مگابایت]
دریافت بخش 7 - واحد [1.60 مگابایت]
دریافت بخش 8 - واحد [2.32 مگابایت]
دریافت بخش 9 - شور [4.49 مگابایت]
دریافت بخش 10 - مناجات [8.52 مگابایت]