متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج احمد واعظی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - روضه [33.51]
دریافت بخش 2 - زمینه [5.98]
دریافت بخش 3 - زمینه [10.11]
دریافت بخش 4 - واحد [7.95]
دریافت بخش 5 - واحد [6.91]
دریافت بخش 6 - شور [10.49]
دریافت بخش 7 - مناجات [5.45]