متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج احمد واعظی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - روضه [42.05]
دریافت بخش 2 - زمینه [10.52]
دریافت بخش 3 - زمینه/شور [2.56]
دریافت بخش 4 - واحد [9.83]
دریافت بخش 5 - واحد [4.92]
دریافت بخش 6 - شور [10.25]
دریافت بخش 7 - مناجات [5.98]