متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج احمد واعظی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - روضه [34.74]
دریافت بخش 2 - زمینه [11.47]
دریافت بخش 3 - واحد [6.46]
دریافت بخش 4 - واحد [5.52]
دریافت بخش 5 - شور [12.76]
دریافت بخش 6 - مناجات [9.15]