متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج سید مجید بنی فاطمه  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [6.20]
دریافت بخش 2 - [4.22]
دریافت بخش 3 - [2.77]
دریافت بخش 4 - [7.39]
دریافت بخش 5 - [1.67]