متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج سید مجید بنی فاطمه  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [3.46]
دریافت بخش 2 - [7.37]
دریافت بخش 3 - [2.97]
دریافت بخش 4 - [9.33]
دریافت بخش 5 - []