متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج سید مجید بنی فاطمه  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [2.27]
دریافت بخش 2 - [5.29]
دریافت بخش 3 - [6.81]
دریافت بخش 4 - [2.80]
دریافت بخش 5 - [2.79]
دریافت بخش 6 - [3.56]
دریافت بخش 7 - [1.96]